מה אנחנו עושים

קבוצת SFI פועלת מזה עשור לקידום חשיבה תוצאתית בפרויקטים חברתיים מבוססי השקעת אימפקט, מדידה חברתית וכלכלית, ניהול מבוסס נתונים ותכניות הכשרה

מוצרי תשלום עבור תוצאות

מודל מימון לתוכניות חברתיות הנקרא Pay For Success הינו מודל בו התשלום מותנה בהשגת תוצאות מוגדרות מראש על מנת לייצר תמריץ להשגת תוצאות מירביות. אנו הראשונים שהפעילו מודלים מסוג זה בישראל ולאורך השנים ייסדנו וליווינו בהצלחה עשרות יוזמות. גם היום, SFI הינה הגוף המזוהה ביותר בישראל עם מודלים של תשלום עבור תוצאות. אנו מפתחים מודלים כאלה עבור מגוון תחומים ואלה משמשים גופים ציבוריים, עמותות, משקיעים פרטיים, תורמים ועוד. בשלב הראשון אנו מגדירים את האתגר החברתי שבו אנו מעוניינים לעסוק ומפתחים עבורו תוכנית התערבות חדשנית. בשלב הבא יקבעו יעדים מדידים. למשל, במקרה של שילוב אוכלוסיות בתת-ייצוג בשוק העבודה, יהיה זה שיעור ההשמה עבור אוכלוסיה מסוימת. לאחר מכן, ייבחר גוף חיצוני מומחה שיפעיל את התוכנית. הגוף המפעיל יקבל תשלום רק אם וכאשר יושגו התוצאות שנקבעו מראש.

אגרת חוב חברתית
מודל של מימון משולב
Social Impact Bond
PPP Private-Public Partnership

שילוב בין כסף ממשלתי לתרומות מהמגזר הפרטי. משקיעי אימפקט או פילנתרופים מספקים את ההון הנדרש ליוזמות חברתיות על מנת מנת לפתור אתגר חברתי הדורש מימון מיידי. כך ניתן להוציא לפועל יוזמות רחבות היקף בלי להמתין לתוצאות הפרויקט. בשלב מאוחר יותר, תימדד הצלחת התוכנית ביצירת אימפקט חברתי, ובהתאם הגוף הציבורי (בד"כ המדינה) ישלם חזרה למשקיעים תשלומים שהולכים וגדלים ככל שהתוצאות טובות יותר.

אגרת חוב קריירה
Career Impact Bond

קבוצת SFI מנהלת מגוון תכניות במודל אג"ח קריירה. תוכניות הכשרה והשמה להייטק ולמקצועות נוספים ללא תשלום עבור אוכלוסיות בתת ייצוג בתעשייה. משתתפים שסיימו את התוכנית ומצאו עבודה בשכר גבוה מחזירים את עלות ההכשרה. הגוף שמפעיל את התוכנית מקבל תשלום עבור השמה מוצלחת. משקיעים חברתיים מממנים את עלות ההכשרה ומקבלים החזר השקעה לאחר השמת בוגרי התוכנית. כך ניתן להעניק משאבים בהתאם להצלחה התעסוקתית ולמזער את הסיכון עבור המשתתפים בתוכנית. כלי זה מיועד למינוף כסף ממשלתי או פילנתרופי באמצעות מודל אימפקט אסטרטגי וחכם.

תעריפון תוצאות
Outcomes Rate Card

כלי מדידה המשמשים גופים ציבורים לתשלום עבור ספקי שירות בתחום החברתי. תעריף התשלום נקבע מראש בהתאם להישגים אופרטיביים המדורגים בכמה רמות שונות, ומכך נגזר גם התשלום. לאחר שנזהה את הבעיה החברתית, נפרסם קול קורא לספקים שיתבקשו להציע תוכניות התערבות חדשניות. הספקים שיבחרו להפעיל תוכנית יקבלו תשלום רק עבור תוצאות מוצלחות של הפרויקט.

פרויקטים בתחום תשלום עבור תוצאות

משתתפות בתכנית אג"ח חברתית להפחתת בדידות קשישים וקידום הזדקנות מיטבית
25%

ירידה ממוצעת בבדידות

עידן‭ ‬חדש

אג"ח חברתית להפחתת בדידות קשישים וקידום הזדקנות מיטבית

חרדים ומנחה מפתחים יחד במחשב ודנים. כחלק תכנית מפתחים
150

משתתפים‭

מפתחים

שילוב גברים חרדים בהייטק

תמונה משותפת מתכנית אג"ח חברתית להגדלת מספר בוגרי 4 ו-5 יחידות מתמטיקה ועברית ברהט
‬50%

עלייה במספר הניגשים לבגרות 4 ו-5 יח״ל במתמטיקה ועברית

מומנטום

אג"ח חברתית להעלאת מספר בוגרי 4 ו-5 יחידות בבגרות במתמטיקה ועברית ברהט

אייקון זכוכית מגדלת

שרותי מדידה, מחקר ומידול כלכלי

אנו מסייעים למקבלי ומקבלות החלטות המבקשים לעשות שימוש בנתונים ובמודלים כלכליים-חברתיים על מנת לפתור בעיות חברתיות בישראל, בפרט בתחומי הרווחה, הבריאות, החינוך והתעסוקה, כמו גם בעולמות הפיתוח הכלכלי.
צוות המחקר והייעוץ הכלכלי שלנו מבצע עבור ממשלות, תורמים וגופים חברתיים או עסקיים מחקרים בנושאי סוגיות ציבוריות ומהלכי מדיניות בישראל, לרבות בחינת חלופות, עלות-תועלת ו- SROI (החזר להשקעה חברתית), ובמידת הצורך מסייע לבחון מהי המשמעות הכלכלית-חברתית של פרויקטים חברתיים שונים.

אסטרטגיית מדידה ונתונים

תוכנית המסייעת לארגונים ותכניות לבנות וליישם אסטרטגיית מדידה ונתונים, החל משלב הגדרת התוצאות לתהליכים חברתיים, דרך פיתוח מדדים למעקב, בניית כלי מדידה ותשתיות טכנולוגיות ועד לפיתוח שגרת עבודה ובניית תרבות ארגונית שלומדת מנתונים ומשתפרת. אנו מבצעים מדידה בפועל של תכניות חברתיות קיימות על מנת לזהות מה עובד ומה לא, ועורכים תהליכי מחקר וסקירות לאיתור פרקטיקות חברתיות מובילות בארץ ובעולם, מהן ניתן ליישם שיטות עבודה.

נהלי ייעוץ ומחקר

שירותי ייעוץ ובחינה לאומדן המשמעות הכלכלית-חברתית של פרויקטים חברתיים, סוגיות ציבוריות ומהלכי מדיניות. אנו מתמחים בהערכת המשמעויות הכלכליות הישירות והעקיפות ברמה הלאומית של תופעות חברתיות. אנו בוחנים גם את פוטנציאל התועלת וה-SROI (החזר להשקעה חברתית) של חלופות השקעה, מדיניות ופיתוח מענים ייעודיים.

מחקר כמותי

אנו בונים ומנתחים סקרים ושאלונים ומסייעים לארגונים בניתוח נתונים קיימים ומידע מנהלי רלוונטי שצברו במטרה לאתר את הצרכים של קהל היעד שלהם, להתאים התערבויות ולמדוד הצלחה והשפעה של תכניות חברתיות. אנו מתמחים בחילוץ וחיבור נתונים בעולמות החברתיים והציבוריים וכן בשימוש בכלים סטטיסטיים מתקדמים לטובת ניבוי וחיזוי ובחינת השפעה של פרקטיקות התערבות שונות.

פרויקט בתחום המדידה והמחקר

פרויקט ה STEM

הערכה ומדידה של פרויקט ה STEM

כחלק מפרויקט אסטרטגי של פדרצית קליבלנד בתחום קידום ה-STEM ומיומנויות המאה ה-21, החל ב2019 תהליך רחב היקף של מדידה והערכה ב-4 יישובים, המייצגים אוכלוסיות מוחלשות, שבהישגי תלמידיהם קיים פער לעומת הישגי האוכלוסייה הכללית. בהמשך הורחב הפרויקט ליישובים נוספים בתמיכת פדרציית שיקגו. במסגרת הפרויקט פותחו כלי מדידה והערכה מדעיים רבים, נוצרו תהליכי עבודה קבועים ותוכניות עבודה הוטמעו בשגרה לטובת הערכה ומדידה של פרויקט ה-STEM. פותח מדד STEM ארצי לכלל הרשויות המקמיות בישראל, המתעדכן אחת לשנה במפת ה-STEM האינטראקטיבית. כמו כן גובש בנק ייחודי של כ-140 כלי מדידה והערכה מעצבת המיושמים ב-7 יישובים שונים בהם מופעלות תוכניות בתחום ה-STEM.

ילדים מרכיבים יחד רובוט קטן
7

רשויות מקומיות

פרויקט ה STEM

הערכה ומדידה של פרויקט ה STEM

פתרונות דאטה
לעולם החברתי

אנו מפתחים כלים המסייעים לארגונים ציבוריים וחברתיים להפוך נתונים לכלי ניהולי משמעותי. פיתוח מערכות וכלים לאיסוף נתונים וכן מאפיינים ובונים דשבורדים וכלים שמנגישים נתונים למקבלי ומקבלות החלטות, כמו גם מציעים מגוון קורסים והכשרות בתחומים אלו. אנו מזמינים את כל הארגונים החברתיים שעובדים עמנו להצטרף לקהילת DatA.IL ולהיות חלק מקידום עבודה בין-מגזרית להנגשה ושימוש בנתונים ציבוריים והטמעת עבודה מבוססת AI.

כלי הנגשת נתונים - אפיון ופיתוח דשבורד

שדרוג וחידוש העבודה היומיומית עם כלי דאטה עבור מגוון גופים, מרשויות מקומיות וגופי מנהל ציבורי ועד עמותות וארגונים. אנו עושים זאת באמצעות איפיון פיתוח של דשבורד וכלי הנגשת נתונים המחוברים לתהליכי הניהול וקבלת ההחלטות בארגון ומותאמים לצרכיהם של עובדים ומנהלים.

אפיון ופיתוח כלי איסוף נתונים

בניית סקרים ושאלונים וכן איפיון צרכים בהתאם למדדים המוגדרים על ידי הארגון ונובעים ממידע שנאסף במערכות המידע הפנימיות בארגון. בתהליך העבודה מושם דגש על הערך המוסף שניתן לייצר מהכלים והמערכות עבור כל הגורמים המעורבים - מדרגי השטח, דרך ניהול הביניים ועד הנהלת הארגון - ועל התאמה לשאלות הניהוליות החשובות לארגון.

DatA.IL

DatA.IL היא קהילת חדשנות הרותמת דאטה ו-AI לטובת הציבור. הקהילה היא מיזם משותף של עמותת נובה מקבוצת SFI, משרד הכלכלה, מערך הדיגיטל הלאומי ורשות החדשנות, בשותפות עם משרד רה""מ, משרד המדע והלמ""ס. מטרת הקהילה היא להצמיח אקוסיסטם בו דאטה ובינה מלאכותית משמשים לפתרון האתגרים העומדים בפני החברה הישראלית. הקהילה מפגישה בין גורמי ממשלה, שלטון מקומי, מגזר עסקי, עמותות, משקיעים, גופי אקדמיה והציבור הרחב על מנת לייצר קרקע פוריה לשיתופי פעולה ופרויקטים פורצי דרך. הפעילות כוללת מפגשים וירטואליים ופיזיים, ביניהם קבוצות עבודה, מפגשי לימוד ונטוורקינג.

פרויקטים בתחום פתרונות הדאטה לעולם החברתי

פגישת המחזור הראשון של מעבדאטה - יושבים ועובדים בקבוצות
2500

חברים

קהילת הדאטה

קהילת חדשנות הרותמת דאטה ו- AI לטובת הציבור

התנעת הפרויקט ברהט עם ראש העיר, מנכ"ל החברה הכלכלית, בעלי.ות תפקיד מרכזיים.ות בעירייה וצוות נובה
32

רשויות השתתפו בקורס ייעודי

הנעת רשויות מקומיות לעבודה מבוססת נתונים

בניית תשתית, שגרה ותרבות עבודה לאיסוף וניתוח נתונים

קובצה מסביב לשולחן ארוך עם מחשבים ומקרן כחלק מקורס מובילי נתונים לעמותות ולרשויות מקומיות
כ-100

עמותות ורשויות עברו הכשרה

קורסי מובילי נתונים לעמותות ולרשויות מקומיות

הכשרות לעבודה מבוססת נתונים לבעלי תפקידים שונים בארגון

אייקון מטרה

ניהול לתוצאות אפקטיביות

ניהול פרויקטים והובלה לתוצאות מיטביות בשיטה של Performance Management. הפרויקטים ב-SFI מנוהלים בגישה מבוססת נתונים, כאשר עוד בטרם ההשקה מוגדרות התוצאות האפקטיביות ביותר ודרך מדידתן. בהתאם למדדי הביניים שנקבעו עבור הפרויקט נמליץ על אופן הניהול השוטף ודרכי התערבות.

ניהול פרויקטים חדשני

מנהלי הפרויקטים (performance managers) אחראים על ניהול מערך השותפויות ורתימת בעלי העניין, על זיהוי פערים בין תכנון לביצוע ועל התאמת התכניות למציאות המשתנה. מדדים אלה מייצרים גמישות בתוכנית ההתערבות, חדשנות ויצירתיות ומובילים להשגת תוצאות מיטביות.

מדידה שוטפת של התקדמות

ניטור ומדידה שוטפים של התקדמות ותקשורת פתוחה סביב הצלחות, אתגרים ועיכובים הם עקרונות הייסוד שלנו עבור ניהול מוצלח ובריא. הצוות שלנו מנוסה בהבניית תהליכי עבודה שיאפשרו מעקב שוטף, כמו גם בזיהוי נקודות עצירה ללמידה מעמיקה של מה עובד ומה לא ויישום המסקנות.

כלים טכנולוגיים למעקב ושיפור

אנו מפתחים כלים טכנולוגיים למעקב שוטף אחר הצלחת תוכניות חברתיות בזמן אמת, כגון אפליקציות וכלי איסוף נתונים. כלים אלה מספקים לנו הבנה עמוקה יותר של התרומה החברתית בזמן אמת באמצעות הטמעה של מתודת ניתוח נתונים ודיווח, ומאפשרים זיהוי מהיר של בעיות ופערים הדורשים טיפול.

פרויקט בתחום ניהול לתוצאות אפקטיביות

רכש חברתי

גיבוש והטמעה של עבודה מבוססת תוצאות בשיתוף עם הממשלה

שיתוף פעולה עם צוות רכש חברתי במשרד רוה"מ שאמון על שיפור האיכות והאפקטיביות של שירותים חברתיים הניתנים במיקור חוץ באמצעות מיקוד בתוצאות ומדידה. התהליך כולל כתיבת המלצות מדיניות ולאחר מכן ליווי מגוון שירותים חברתיים לאומיים בבנייה והטמעה של מערכי מדידה. ליווי הארגונים בשטח כולל עבודה עם הצוות המקצועי, הגדרת התוצאות הרצויות ומדדי הצלחה, ועל בסיס זה בניה והטמעה של כלים לאיסוף וניתוח נתונים.במטרה לתת שירות אפקטיבי ומדויק לצרכי המוטבים פותחו מנגנונים המסייעים לנטר את התקדמות המוטבים, לנהל שיח מבוסס נתונים ולהבין מה עובד ומה כדאי לשנות.

ליווי עו"סיות בתים חמים במחוז דרום- הדרכה לשימוש בכלי מדידה שפותח בפרויקט למעקב אחר מצב הנערות בבתים
10

שירותים חברתיים לאומיים עברו את התהליך

רכש חברתי

גיבוש והטמעה של עבודה מבוססת תוצאות בשיתוף עם הממשלה

ליווי השקעות אימפקט ופילנתרופיה

אנו מציעים מגוון רחב של שירותי ייעוץ, ליווי ומדידת השקעות או תרומות למשקיעים ו/או פילנתרופים שמעוניינים לייצר השפעה חיובית וברת קיימא. השירותים שלנו כוללים פיתוח אסטרטגיית אימפקט ומודלי מימון חדשניים, מיפוי תחומי השקעה ואיתור הזדמנויות מתאימות, ליווי תהליכי קבלת החלטות, שיטות למדידת האפקטיביות, האימפקט והתשואה של ההשקעה בהתאם למדדים גלובליים ואפילו סיוע בהקמה וניהול של קרן אימפקט. הכלים שלנו גמישים ומותאמים אישית בכדי להבטיח תהליך יעיל ובעל אימפקט משמעותי.

ליווי השקעות

אנו עובדים עם משקיעים פרטיים ומוסדיים, קרנות ופאמילי אופיס ומלווים את כל תהליך ההשקעה בהתאם לצרכי המשקיע: מבניית אסטרטגיה והגדרת תחומים חברתיים, דרך זיהוי פרוייקטים, בדיקת נאותות וליווי שותף, עד לסיוע בהגדרת מדדים ותהליכי מדידה עבור האסטרטגיה שנבחרה.

ליווי גופי פילנתרופיה

אנו עובדים עם קרנות ותורמים על בניית אסטרטגיית מבוססת נתונים שתאפשר להם למדוד את האימפקט ואת האפקטיביות של הארגונים הנתמכים על ידם. בין השאר אנו מציעים שיטות לאבחון מצב בשלות הדאטה בקרן או בארגון הנתמך, בניית אסטרטגיית נתונים ומפת דרכים ליישומה, ליווי הקרן או הארגון ביישום האסטרטגיה ובניית מנגנונים וכלים לעבודה מבוססת הערכה ומדידה עבור ארגוני הקרן.

אסטרטגיית אימפקט

אנו עובדים עם קרנות וגופים מובילים על הגדרת ובניית אסטרגיית האימפקט שלהם בעזרתה נמדדת ההשפעה של הגוף הספציפי על התחומים החברתיים בהם הוא מעוניין להתמקד. צוות SFI עובד עם כל גוף כזה על הגדרה ואיפיון של אזורי השפעה ותחומים חברתיים ומפתח יעדי אימפקט ברורים ומדידים. העבודה כוללת הגדרת הליכי מדידת אימפרקט ואפקטיביות והמלצות פרקטיות להתאמת עבודת הקרן לעמידה ביעדים.

פרויקט מבוסס ליווי השקעות ופילנתרופית אימפקט

הקמת קרן אימפקט חברתית

מודל חדשני של פילנתרופיה מתקדמת וקידום מודלים פיננסים ברי קיימא למגזר החברתי

קבוצת SFI הייתה שותפה להקמה ותפעול של קרן אימפקט ליצירת הזדמנויות השקעה במודל של פילנתרופיה מתקדמת וקידום מודל פיננסי בר-קיימא עבור קרן היסוד. צוות של SFI סקר את האקוסיסטם המקומי ואיתר הזדמנויות השקעה במיזמים חברתיים מניבי הכנסה הזקוקים למימון לטובת הרחבת האימפקט החברתי שלהם, על מנת לייצר הזדמנויות להשקעות אימפקט עבור משקיעים ופילנתרופים.

הדמייה של מחשב עם תמונות מהקמת קרן אימפקט חברתית
500,000 ₪

מושקעים במיזמים חברתיים

הקמת קרן אימפקט חברתית

מודל חדשני של פילנתרופיה מתקדמת וקידום מודלים פיננסים ברי קיימא למגזר החברתי

אייקון בועות דיבור

הכשרות, הדרכות
ובניית אקו-סיסטם

אנו מציעים מגוון סדנאות וקורסי הכשרה לארגונים חברתיים, רשויות מקומיות, ממשלה ופילנתרופיה בתחום עבודה מבוססת נתונים ותוצאות ובתחום האימפקט החברתי והשקעות אימפקט בישראל ובעולם. אנחנו מזמינים שותפים מכל המגזרים להצטרף לקהילת החדשנות DatA.IL ולהיות חלק מקידום עבודה בין-מגזרית להנגשה ושימוש בנתונים ציבוריים והטמעת עבודה מבוססת AI לפתרון בעיות ציבוריות.

קורסים

קורסי הכשרה לארגונים חברתיים, רשויות מקומיות, ממשלה ופילנתרופיה בתחום עבודה מבוססת נתונים ותוצאות. משתתפי הקורסים יקבלו כלים מעשיים להובלת שינוי בארגון וילמדו כיצד לנהל פעילות על בסיס נתונים: לאסוף, לנתח ולהפיק מהם את המירב. קורס הדגל שלנו לעובדים.ות בעמותות/רשויות מקומיות הוא קורס הכשרת מובילי נתונים (לפירוט נוסף והצצה על המחזור האחרון לחצו כאן). הקורס כולל 7-10 מפגשים בהם ירכשו המשתתפים כלים להבניית מהלכי דאטה ארגוניים בשילוב עם חשיפה לפתרונות טכנולוגיים. ניתן להזמין את הכשרת הבסיס שלנו בהתאמה אישית לצרכי הארגון.

סדנאות

אנו מעבירים שני סוגי סדנאות - חשיפה והכשרה - המיועדות לארגונים, גופי ממשל, רשויות מקומיות או במתכונת של הרצאה בכנס או אירוע. הסדנאות שלנו גובשו על סמך היכרות מעמיקה עם האתגרים הניצבים מול מנהלים המובילים תהליכי שינוי מבוססי נתונים ועבודה מבוססת תוצאות ואימפקט חברתי. סדנאות החשיפה שלנו הן סדנאות מבוא בנושא ניהול מבוסס נתונים, עבודה מוכוונת תוצאות או אימפקט חברתי והשקעות אימפקט והן מאפשרות טעימה, השראה וסקירה של כלים מקצועיים ופרקטיקות. ההכשרות שאנו מעבירים לצוותים וארגונים מתמקדות בפיתוח יכולות בקרב הארגון ובאיסוף, ניתוח וקבלת החלטות על בסיס שפה משותפת מבוססת נתונים, למשל: מיפוי בעיה ותחקור סוגיות, חשיבה תוצאתית ותיאוריית שינוי, בניית דשבורד למקבלי החלטות ועוד.

הכשרות וסדנאות

מגוון סדנאות וקורסי הכשרה לארגונים חברתיים, רשויות מקומיות, ממשלה ופילנתרופיה המתמקדים בעבודה מבוססת נתונים ותוצאות בתחום האימפקט החברתי והשקעות אימפקט בישראל ובעולם. משתתפי הקורסים מקבלים כלים מעשיים להובלת השינוי בארגון ולומדים לנהל את הפעילות בו על בסיס נתונים: כיצד לאסוף, לנתח ולהפיק את המירב מהם. אנחנו מזמינים שותפים מכל המגזרים להצטרף לקהילת החדשנות DatA.IL ולהיות חלק מקידום עבודה בין-מגזרית להנגשה ושימוש בנתונים ציבוריים והטמעת עבודה מבוססת AI לפתרון בעיות ציבוריות.

פרויקטים מבוססי הכשרות הדרכות ובניית אקוסיסטם

הדמייה של מסך טאבלט עם גרפיקה של תו מידות לאפקטיביות
220

עמותות בעלות תו מידות בתוקף

תו מידות לאפקטיביות

תו הבודק אפקטיביות ניהולית בארגונים חברתיים

בניית‭ ‬מדד‭ ‬ארגוני‭

הערכת אימפקט לתוכנית לפיתוח מנהיגות של ארגון שותפויות רוטשילד

אייקון חרבות ברזל

חרבות ברזל

מתגייסים לשיקום החברה הישראלית
אירועי התקופה מחייבים אותנו למצוא פתרונות מיידיים לאתגרים החדשים במדינה ובהתאם, המטרה העיקרית היא למנף תקציבים ממשלתיים על ידי גיוס מימון משלים שיוקצה לשיקום הנפגעים, העוטף, העורף והפעילות החברתית-כלכלית שנפגעה בעקבות המלחמה. הצוות שלנו מתמקד במתן סיוע לרשויות מקומיות ולנושאים חברתיים באיסוף, ניהול וניתוח נתונים על מנת למפות צרכים ואתגרים שעולים מהשטח ולהתאים את מענה והפעילות, כאשר הדגש הוא על אוכלוסיות שנפגעו מהמצב ישירות ואוכלוסיות בסיכון.

חברה ונפש

פרויקט לאיתור ושמירת הרצף הטיפולי בילדים במצבים רגשיים מורכבים. הפעילות שלנו כוללת סיוע בהגדרת מדדי תוצאה לתוכניות שיקום וחוסן, עיצוב מערכי הערכה ומדידה לתוכניות רצות על מנת לסייע להן למצות את פוטנציאל האימפקט שלהן, הפעלת גישת ה-IPS כחלק ממערך השיקום של ילדים הסובלים מפוסט טראומה בשאיפה להקל עליהם את ההשתלבות מחדש בחברה.

חוסן כלכלי

הקמת קרן לקידום תעסוקה מגוונת במודל של אג"ח קריירה לפתרונות תעסוקה איכותיים שיבטיחו את החוסן הכלכלי של מדינת ישראל. הקרן תמנף תקציבים ממשלתיים בשילוב של כספי המגזר העסקי והאזרחי, תממן הכשרות מקצועיות בענפים ועיסוקים מגוונים, תעניק ליווי תעסוקתי ותסייע בהשמות למשרות איכותיות. הקרן תפעל במודל מבוסס תוצאות ותספק מענה לאתגרי המעסיקים ואתגרי שילוב בתעסוקה.

רשויות מקומיות

סיוע בייעוץ והעמדת סל כלים גמיש לכל רשות מקומית, ארגון חברתי והתארגנות אזרחית בשיתוף גורמים מתחום הפילנתרופיה, ממערך הדיגיטל הלאומי, מרשות החדשנות וממשרדי הממשלה השונים. אנו מציעים סיוע ממוקד עבור יצירת מסדי נתונים למעקב אחר אוכלוסיות רגישות וחיבור למיזמים לאומיים. בנוסף, אנו מסייעים בפיתוח תשתיות דאטה לטיפול בסוגיות של שיקום ו"היום שאחרי" על בסיס ידע ומודלים מוכחים שפיתחנו בתחום העסקים הקטנים והתעסוקה.

פרויקטים קשורים