מספרים מדברים אימפקט חברתי ‎

קבוצת SFI גאה להוביל את גישת המכוונות לתוצאות בתחומים חברתיים בישראל. ייחודיות הקבוצה נבנתה מהתפתחות אורגנית וכן משילוב מוצלח של שלושה ארגונים שמתמקדים באימפקט מדיד מבוסס תוצאות.

בשנת 2020 הצטרפה ׳מידות׳, שהביאה מומחיות עמוקה בתהליכי מדידה של אפקטיביות ואימפקט בעולמות החברתיים, וכן את ״תו מידות לאפקטיביות״ המהווה תו תקן ייחודי לאפקטיביות של ארגונים חברתיים. בשנת 2022 הצטרפה עמותת ׳נובה׳, שמתמחה בבניית אסטרטגיית דאטה וכלים לניהול מבוסס נתונים עבור המגזר הציבורי והחברתי ועוסקת גם בהכשרת כוח אדם בתחום.

יחד, הקבוצה נותנת היום מענה כולל ומביאה כלים מתקדמים לעבודה ממוקדת תוצאות – בעולמות של מחקר, מימון אימפקט, תשלום מבוסס תוצאות, פיתוח תכניות, מדידה, ניהול מבוסס נתונים, כלים אנליטיים, הדרכות והוצאה לפועל של פרויקטים חברתיים מורכבים. הקבוצה עובדת עם הממשלה, רשויות מקומיות, ארגונים חברתיים וגופים עסקיים, גופים פילנתרופיים ומשקיעים.

מספרים מדברים אימפקט חברתי ‎

קבוצת SFI גאה להוביל את גישת המכוונות לתוצאות בתחומים חברתיים בישראל. ייחודיות הקבוצה נבנתה מהתפתחות אורגנית וכן משילוב מוצלח של שלושה ארגונים שמתמקדים באימפקט מדיד מבוסס תוצאות.

בשנת 2020 הצטרפה לקבוצה עמותת ״מידות״, שהביאה מומחיות עמוקה בתהליכי מדידה של אפקטיביות ואימפקט בעולמות החברתיים, וכן את ״תו מידות לאפקטיביות״ המהווה תו תקן ייחודי לאפקטיביות של ארגונים חברתיים. בשנת 2022 הצטרפה עמותת ״נובה״, שמתמחה בבניית אסטרטגיית דאטה וכלים לניהול מבוסס נתונים עבור המגזר הציבורי והחברתי ועוסקת גם בהכשרת כוח אדם בתחום.

יחד, הקבוצה נותנת היום מענה כולל ומביאה כלים מתקדמים לעבודה ממוקדת תוצאות – בעולמות של מחקר, מימון אימפקט, תשלום מבוסס תוצאות, פיתוח תכניות, מדידה, ניהול מבוסס נתונים, כלים אנליטיים, הדרכות והוצאה לפועל של פרויקטים חברתיים מורכבים. הקבוצה עובדת עם הממשלה, רשויות מקומיות, ארגונים חברתיים וגופים עסקיים, גופים פילנתרופיים ומשקיעים.

2.1

מיליארד ₪

5

מיליארד ₪

60

מיליון ₪

27

מיליון ₪

+50

9

5,000

3,000

98

25

220

13

היקף התרומה לתוצר המדינה
מספר משתתפים בפרויקטים פעילים במודל תשלום מבוסס תוצאות

תקציבים חברתיים בניהול עמותות בעלות ״תו מידות לאפקטיביות״

מובילי נתונים בעמותות השתתפו בהכשרות עומק

פרויקטים פעילים במודל של תשלום מבוסס תוצאות

עמותות בעלות ״תו מידות לאפקטיביות״

רשויות מקומיות ומגוון משרדי משרדי ממשלה המשתתפים בפרויקטי מדידה וניהול מבוסס נתונים

תהליכי ייעוץ המשפיעים על תקציבים חברתיים בהיקף של מאות מליוני שקלים

פעילים בעולמות האימפקט השתתפו בהכשרות והדרכות 

היקף ההשקעות שגויסו

היקף התרומות שגוייסו לפיתוח פרויקטי אימפקט חדשניים

תחומים עברו ניתוח כלכלי

יכולת ייחודית למנף מימון מכלל המגזרים

לפתרון אתגרי החברה הישראלית

קבוצת SFI גאה להוביל את תחום התשלום עבור תוצאות בישראל. הפרויקטים הפעילים שלנו כיום צפויים להביא תועלת משקית נוספת של מעל 2 מיליארד ש״ח בעשור. כך הקבוצה מצליחה למנף תמיכה פילנתרופית למעגלי השפעה רחבים. כל שקל שתמך בפעילות SFI מביא ל-80 שקלים של תועלת משקית.

148 מ׳ ₪

תועלת ישירה למשק ל-10 שנים*

2,120 מ׳ ₪

תועלת עקיפה למשק ל-10 שנים*

60 מ׳ ₪

התחייבות שגויסו ממשקיעי אימפקט להשקעות

27 מ׳ ₪

הון ממענקים פילנתרופיה מתרומות וגופים ציבוריים משמשת כקטליזטור בכדי לפתח כלי מימון מתקדמים מכווני תוצאות

תועלת ישירה 
למשק ל-10 שנים*

תועלת עקיפה 
למשק ל-10 שנים*

148 מ׳ ₪
2,120 מ׳ ₪
27 מ׳ ₪
60 מ׳ ₪

הון ממענקים פילנתרופיה מתרומות וגופים ציבוריים משמשת כקטליזטור בכדי לפתח כלי מימון מתקדמים מכווני תוצאות

התחייבות שגויסו ממשקיעי אימפקט להשקעות