התנעת הפרויקט ברהט עם ראש העיר, מנכ"ל החברה הכלכלית, בעלי.ות תפקיד מרכזיים.ות בעירייה וצוות נובה

אחר

הנעת רשויות מקומיות לעבודה מבוססת נתונים

נובה מקבוצת SFI

הפרויקט

קידום עבודה מבוססת נתונים ברשויות מקומיות, דרך בניית תשתית, תרבות, שגרות ומיומנויות לעבודה עם נתונים– ככלי מפתח לחיזוק היכולות של הצוות והרשות להפקת ערך מנתונים ומתן מענה טוב יותר לתושבים ולעסקים. מהלך הרוחב עם הרשויות פועל בשלושה צירים: הטמעת פרויקטי עומק ברשויות מקומיות (עד היום: –15), פיתוח והעברת קורס ייעודי "מובילי נתונים לפיתוח כלכלי ברשויות מקומיות" (עד היום: 32 רשויות השתתפו), ופעולה רוחבית לשיתוף ידע ותובנות, יצירת שת"פ עם הממשלה והסרת חסמים בתחום.

האימפקט

הרשויות השונות מעידות על הערך הגדול שקיבלו ועל שינויים באופן העבודה שכבר הוטמעו בשטח. יחד עם השותפים זוהו החלקים בפרויקט בעלי פוטנציאל לסקייל לאומי, ובימים אלו נבנים כלים סקיילביליים – יחד עם המשך הדגש הקריטי על הובלה של תהליך שינוי והטמעה בפועל.

32

רשויות השתתפו בקורס ייעודי

15

רשויות מקומיות הטמיעו פרויקטי עומק

שותפים

קרן ראסל ברי, יד הנדיב, קרן שוסטרמן - ישראל

שירות

פתרונות דאטה לעולם החברתי

ילדים מרכיבים יחד רובוט קטן
7

רשויות מקומיות

פרויקט ה STEM

הערכה ומדידה של פרויקט ה STEM

קבוצת אנשים יושבים בחדר מחשבים מתוך תכנית DI לשילוב עולים חדשים ויוצאי אתיופיה בהייטק
5.3 מ׳ ₪

היקף‭ ‬ההשקעה‭ ‬בפרויקט

DI

שילוב עולים חדשים ויוצאי אתיופיה בהייטק

בניית‭ ‬מדד‭ ‬ארגוני‭

‬להערכת‭ ‬האימפקט‭ ‬של‭ ‬ארגון‭ ‬שותפויות‭ ‬רוטשילד‭ ‬לפיתוח‭ ‬מנהיגות‭ ‬לצמצום‭ ‬פערים