תמונה משותפת מתכנית אג"ח חברתית להגדלת מספר בוגרי 4 ו-5 יחידות מתמטיקה ועברית ברהט

חינוך

מומנטום

אג"ח חברתית להעלאת מספר בוגרי ארבע וחמש יחידות בבגרות במתמטיקה ועברית ברהט

הפרויקט

הגדלת מספר בוגרי 4-5 יחידות מתמטיקה ועברית ברהט, לטובת הגברת השתלבותם בהשכלה גבוהה ובתעסוקה איכותית בחברה הישראלית, על מנת לשפר את המוביליות החברתית של האוכלוסייה הבדואית. לפני התכנית – שיעור בוגרי 4-5 יח' מתמטיקה באוכלוסייה הבדואית הם מהנמוכים ביותר בישראל (14% לעומת 34% באוכלוסייה הכללית).

האימפקט

מספר הבוגרים במחזור הראשון (מבין שלושה) גדל ב-50% ביחס למצב לפני ההתערבות.

מבט לעתיד

לאור הצלחת התכנית, משרד החינוך מבקש להרחיב את הפרויקט לתכנית "מומנטום 2", אשר צפויה להיות האג"ח החברתית הגדולה בישראל ומהגדולות בעולם. התוכנית תשים דגש על בגרות איכותית לצד שילוב באקדמיה של בוגריה. הפרויקט ימשיך לפעול ברהט למשך שלושה מחזורים נוספים בדגש על הפיכתו למודל בר-קיימא, וכן בארבעה ישובים נוספים: חורה, שגב שלום, כסייפה וערערה בנגב.

1,350‭ ‬

משתתפים

14.8 ‬מ‭'‬ ₪

הושקעו‭ ‬בפרוייקט

50%

יותר עברו בגרות במתמטיקה ועברית ב-4 ו- 5 יחידות

שותפים

משרד החינוך, בית יציב

סטטוס

הסתיימו 4 מתוך 6 שנות התערבות. התקבלו תוצאות של המחזור הראשון מתוך 3 מחזורים

שירות

מוצרי תשלום עבור תוצאות

"לאור המלצות המחנך שביקש שאכנס לקבוצת מומנטום במהלך כיתה י', הוצמד אליי מדריך שעזר לי רבות – בפתרון שאלות, לימוד החומר וליווי צמוד. אתם חושבים שבמומנטום תורמים למתמטיקה אבל אתם תורמים לבן אדם"

תמונת סלפי של מסיים תואר מתכנית אג"ח חברתית לצמצום נשירה מהשכלה גבוהה
50%

ממוצע‭ ‬צמצום‭ ‬הנשירה

זינוק‭ ‬להשכלה

אג"ח חברתית לצמצום נשירה מהשכלה גבוהה

פגישת המחזור הראשון של מעבדאטה - יושבים ועובדים בקבוצות

קהילת הדאטה

קבוצת אנשים יושבים בחדר מחשבים מתוך תכנית DI לשילוב עולים חדשים ויוצאי אתיופיה בהייטק
5.3 מ׳ ₪

היקף‭ ‬ההשקעה‭ ‬בפרויקט

DI

שילוב עולים חדשים ויוצאי אתיופיה בהייטק