ילדים מרכיבים יחד רובוט קטן

חינוך

פרויקט ה STEM

הערכה ומדידה של פרויקט ה STEM

הפרויקט

כחלק מפרויקט אסטרטגי של פדרצית קליבלנד בתחום קידום ה-STEM ומיומנויות המאה ה-21, החל ב2019 תהליך רחב היקף של מדידה והערכה ב-4 יישובים, המייצגים אוכלוסיות מוחלשות, שבהישגי תלמידיהם קיים פער לעומת הישגי האוכלוסייה הכללית. בהמשך הורחב הפרויקט ליישובים נוספים בתמיכת פדרציית שיקגו. במסגרת הפרויקט פותחו כלי מדידה והערכה מדעיים רבים, נוצרו תהליכי עבודה קבועים ותוכניות עבודה הוטמעו בשגרה לטובת הערכה ומדידה של פרויקט ה-STEM. פותח מדד STEM ארצי לכלל הרשויות המקמיות בישראל, המתעדכן אחת לשנה במפת ה-STEM האינטראקטיבית. כמו כן גובש בנק ייחודי של כ-140 כלי מדידה והערכה מעצבת המיושמים ב-7 יישובים שונים בהם מופעלות תוכניות בתחום ה-STEM.

האימפקט

תהליכי המדידה וההערכה, בהם לוקחים חלק אלפי תלמידים מ-7 יישובים שונים, הוטמעו באופן שוטף בעבודת התכניות העירוניות, באופן המאפשר למנהלים, צוותי חינוך, קובעי מדיניות ומיישמיה, לקבל החלטות ניהוליות מושכלות. החל מהקצאת משאבים במבט על ועד להגדלת תדירות יישום מיומנויות מתקדמות בשכבה ספציפית בבית ספר מסוים.

איקוון מיקום

7

רשויות מקומיות

אייקון כלי מדידה כתום

140

כלי‭ ‬מדידה‭ ‬והערכה

שותפים

פדרציית קליבלנד, פדרציית שיקגו

שירות

שרותי מדידה ומחקר

קבוצת SFI פיתחה מדד ייחודי מקיף וראשון בתחום ה-STEM שמדרג את כלל הישובים בארץ מבחינת חוסנם ועוצמתם, החל מבית הספר היסודי ועד להשתלבות הבוגרים בשוק התעסוקה במקצועות הללו. מפת ה-STEM היישובית מאפשר לקובעי מדיניות להקצות משאבים באופן אופטימלי, על מנת להגדיל את מספר האזרחים שמשתלבים בשוק התעסוקה במקצועות הללו. המידע מהווה מנוע פעולה לפיתוח תהליכים והתערבויות ממוקדות לקידום מקצועות ה-STEM בישוב.

תמונה משותפת מתכנית אג"ח חברתית להגדלת מספר בוגרי 4 ו-5 יחידות מתמטיקה ועברית ברהט
‬50%

עלייה במספר הניגשים לבגרות 4 ו-5 יח״ל במתמטיקה ועברית

מומנטום

אג"ח חברתית להעלאת מספר בוגרי 4 ו-5 יחידות בבגרות במתמטיקה ועברית ברהט

תמונת סלפי של מסיים תואר מתכנית אג"ח חברתית לצמצום נשירה מהשכלה גבוהה
50%

ממוצע‭ ‬צמצום‭ ‬הנשירה

זינוק‭ ‬להשכלה

אג"ח חברתית לצמצום נשירה מהשכלה גבוהה

קבוצה משתתפים של ההכשרה בתכנית הזנק הגליל
40

משתתפים‭ ‬עובדים בהייטק

הזנק‭ ‬הגליל

שילוב דרוזים בהייטק

סינון לפי

תחום

סינון פרויקטים -תחום

שירות

סינון פרויקטים – שירות