ילדים מרכיבים יחד רובוט קטן

חינוך

פרויקט ה STEM

הערכה ומדידה של פרויקט ה STEM

הפרויקט

כחלק מפרויקט אסטרטגי של פדרצית קליבלנד בתחום קידום ה-STEM ומיומנויות המאה ה-21, החל ב2019 תהליך רחב היקף של מדידה והערכה ב-4 יישובים, המייצגים אוכלוסיות מוחלשות, שבהישגי תלמידיהם קיים פער לעומת הישגי האוכלוסייה הכללית. בהמשך הורחב הפרויקט ליישובים נוספים בתמיכת פדרציית שיקגו. במסגרת הפרויקט פותחו כלי מדידה והערכה מדעיים רבים, נוצרו תהליכי עבודה קבועים ותוכניות עבודה הוטמעו בשגרה לטובת הערכה ומדידה של פרויקט ה-STEM. פותח מדד STEM ארצי לכלל הרשויות המקמיות בישראל, המתעדכן אחת לשנה במפת ה-STEM האינטראקטיבית. כמו כן גובש בנק ייחודי של כ-140 כלי מדידה והערכה מעצבת המיושמים ב-7 יישובים שונים בהם מופעלות תוכניות בתחום ה-STEM.

האימפקט

תהליכי המדידה וההערכה, בהם לוקחים חלק אלפי תלמידים מ-7 יישובים שונים, הוטמעו באופן שוטף בעבודת התכניות העירוניות, באופן המאפשר למנהלים, צוותי חינוך, קובעי מדיניות ומיישמיה, לקבל החלטות ניהוליות מושכלות. החל מהקצאת משאבים במבט על ועד להגדלת תדירות יישום מיומנויות מתקדמות בשכבה ספציפית בבית ספר מסוים.

7

רשויות מקומיות

140

כלי‭ ‬מדידה‭ ‬והערכה

שותפים

פדרציית קליבלנד, פדרציית שיקגו

שירות

שרותי מדידה ומחקר

מפת STEM אינטראקטיבית

חברת SFI המובילה את תחום האימפקט בישראל, פיתחה מדד ייחודי מקיף וראשון בתחום ה- STEM.  המדד מדרג את כלל הישובים בארץ מבחינת חוסנם ועוצמתם החל מבית הספר היסודי ועד השתלבותם בשוק התעסוקה במקצועות STEM (מדעים, טכנולוגיה, הנדסה, מתמטיקה).

מפת ה-STEM היישובית מאפשר לקובעי מדיניות להקצות משאבים באופן אופטימאלי שתביא להגדלת מספר אזרחי המדינה שמשתלבים בשוק התעסוקה במקצועות STEM (מדעים, טכנולוגיה, הנדסה, מתמטיקה). המידע מהווה מנוע פעולה לפיתוח תהליכים והתערבויות ממוקדות לקידום מקצועות ה-STEM בישוב.

פגישת המחזור הראשון של מעבדאטה - יושבים ועובדים בקבוצות

קהילת הדאטה

תמונת סלפי של מסיים תואר מתכנית אג"ח חברתית לצמצום נשירה מהשכלה גבוהה
50%

ממוצע‭ ‬צמצום‭ ‬הנשירה

זינוק‭ ‬להשכלה

אג"ח חברתית לצמצום נשירה מהשכלה גבוהה

קובצה מסביב לשולחן ארוך עם מחשבים ומקרן כחלק מקורס מובילי נתונים לעמותות ולרשויות מקומיות
יותר מ-60

עמותות כבר הוכשרו

קורסי מובילי נתונים לעמותות ולרשויות מקומיות

נובה מקבוצת SFI