תמונת סלפי של מסיים תואר מתכנית אג"ח חברתית לצמצום נשירה מהשכלה גבוהה

חינוך

זינוק‭ ‬להשכלה

אג"ח חברתית לצמצום נשירה מהשכלה גבוהה

הפרויקט

סיוע בצמצום נשירה מהשכלה גבוהה במקצועות שמאופיינים בנשירה גבוהה- מדעי המחשב ומערכות מידע, דרך סיוע לסטודנטים בהיבטים שונים – רגשיים, אקדמיים, כלכליים ותעסוקתיים. הפרויקט התקיים באוניברסיטת חיפה ובמכללה האקדמית ת"א-יפו. רוב הסטודנטים הם מהחברה הערבית ורבים מהם דור ראשון להשכלה גבוהה.

האימפקט

הנשירה צומצמה בממוצע ב-50%.
בסקר הבוגרים, 94% דיווחו כי הם מועסקים בהייטק.
תכנית ההתערבות הוטמעה בתוך המוסדות – באוניברסיטת חיפה הוקמה יחידה לצמצום נשירה והמכללה האקדמית ת"א יפו חרטה על דגלה להיות מכללת האימפקט של ישראל. המועצה הלאומית להשכלה גבוהה שמה דגש על נושא צמצום הנשירה.

מבט לעתיד

הפרויקט נמצא בתהליכי הרחבה למוסדות נוספים בכדי להטמיע את הפרקטיקות המיטביות שנוצרו במסגרת הפרויקט.

50%

ממוצע‭ ‬צמצום‭ ‬הנשירה

10.5 ‬מ‭'‬ ₪

הושקעו‭ ‬בפרוייקט

867

משתתפים

שותפים

אוניברסיטת חיפה, המכללה האקדמית תל אביב-יפו, עמותת אלומה

סטטוס

הסתיימו 5 מתוך 10 מחזורים

בניית‭ ‬מדד‭ ‬ארגוני‭

‬להערכת‭ ‬האימפקט‭ ‬של‭ ‬ארגון‭ ‬שותפויות‭ ‬רוטשילד‭ ‬לפיתוח‭ ‬מנהיגות‭ ‬לצמצום‭ ‬פערים

ילדים מרכיבים יחד רובוט קטן
7

רשויות מקומיות

פרויקט ה STEM

הערכה ומדידה של פרויקט ה STEM

חרדים ומנחה מפתחים יחד במחשב ודנים. כחלק תכנית מפתחים
9 מ׳ ₪

היקף‭ ‬ההשקעה‭ ‬בפרויקט

מפתחים

שילוב גברים חרדים בהייטק