פרוייקטים

קבוצת SFI פועלת מזה עשור לקידום חשיבה תוצאתית בפרויקטים חברתיים מבוססי השקעת אימפקט, מדידה חברתית וכלכלית, ניהול מבוסס נתונים ותכניות הכשרה

רווחה

רווחה

 • אג״ח חברתית לצמצום בדידות קשישים וקידום הזדקנות מיטבית
 • מדידת השפעה חברתית של התערבות של חברה עיסקית בשכונת מצוקה
 • אומדן עלויות רווחה עודפות למשק הישראלי כתוצאה ממחלת הקורונה
לכל הפרויקטים בתחום הרווחה

תעסוקה

תעסוקה

 • שילוב אוכלוסיות גיוון בענף ההייטק במודל אג"ח קריירה
 • מחקר לפיתוח אג"ח חברתית לעידוד תעסוקת הורים עצמאיים
 • מידול כלכלי לפרויקט שירות אזרחי טכנולוגי
לכל הפרויקטים בתחום התעסוקה

חינוך

חינוך

 • מחקר תוצאתי לקידום אוריינות שפתית בגילאי 3-6 וגילאי 0-3
 • בחינת הכדאיות הכלכלית (ROI) של השקעה בגיל הרך
 • אג"ח חברתית להרחבת מספר הניגשים לבגרות 4 ו5 יח״ל במתמטיקה ועברית ברהט
לכל הפרויקטים בתחום החינוך

דיור

דיור

 • פיתוח אג"ח חברתית בתחום סיוע בשכר דירה לזכאים
 • פיתוח כלי מדידה ובדיקת נאותות למשקיעי נדל״ן מוכווני אימפקט
 • ייעוץ אסטרטגי חברתי לפרויקט שיקום שכונות ולפרויקט התחדשות עירונית

This is the heading

Add some nice text here.

This is the heading

Add some nice text here.

This is the heading

Add some nice text here.

This is the heading

Add some nice text here.

This is the heading

Add some nice text here.

This is the heading

Add some nice text here.

This is the heading

Add some nice text here.

This is the heading

Add some nice text here.

חרבות ברזל

חרבות ברזל

פיתוח תשתיות

פיתוח תשתיות

 • מיפוי האקוסיסטם של תחום השקעות האימפקט בישראל
 • פיתוח כלים למדידת אפקטיביות של התנדבות
 • פעילות בינ״ל מטעם האיחוד האירופי לקידום תהליכי ידע ומדידה חברתית

בריאות

בריאות

 • אג״ח חברתית למניעת סכרת סוג 2 בקרב טרום סוכרתיים
 • אג״ח חברתית לצמצום אשפוזים חוזרים בבריאות הנפש
 • ליווי מחקרי של משרד הבריאות בפעילויות לקידום מניעת מחלות כרוניות

סינון פרויקטים -תחום
סינון פרויקטים – שירות
קבוצה משתתפים של ההכשרה בתכנית הזנק הגליל
40

משתתפים‭ ‬עובדים בהייטק

הזנק‭ ‬הגליל

שילוב דרוזים בהייטק

חרדים ומנחה מפתחים יחד במחשב ודנים. כחלק תכנית מפתחים
150

משתתפים‭

מפתחים

שילוב גברים חרדים בהייטק

קבוצת אנשים יושבים בחדר מחשבים מתוך תכנית DI לשילוב עולים חדשים ויוצאי אתיופיה בהייטק
5.3 מיליון ₪

השקעה‭ ‬בפרויקט

פרויקט DI

שילוב עולים חדשים ויוצאי אתיופיה בהייטק

פגישת המחזור הראשון של מעבדאטה - יושבים ועובדים בקבוצות
2500

חברים

קהילת הדאטה

קהילת חדשנות הרותמת דאטה ו- AI לטובת הציבור

סינון לפי

תחום

סינון פרויקטים -תחום

שירות

סינון פרויקטים – שירות