לימור ספקטורובסקי כוכבי

ראש תחום דאטה בשירותים חברתיים