קבוצה משתתפים של ההכשרה בתכנית הזנק הגליל

Employment

Heznek HaGalil

Heznek HaGalil

Integrating Druze into the Tech Industry

The Project

A Career Impact Bond project to train young Druze men and women in high-tech professions (software and hardware), in collaboration with the Appleseeds Association. The program places graduates in relevant jobs. Program participants repay the training cost to impact investors after they start working in the field and earn above-average salaries.

₪2 million

Investment in the project

40

Participants in the project

Partners

The Israel Innovation Authority and Appleseeds Association

Status

40 participants completed the training and most are working in the high-tech sector. Placement efforts are being made, and an individual intervention program has been built for participants who are still looking for placement.

תמונת סלפי של מסיים תואר מתכנית אג"ח חברתית לצמצום נשירה מהשכלה גבוהה
50%

Decrease in Number of Dropouts

Leap to Higher Education

Social Impact Bond to Reduce Higher Education Dropout Rates

10

Social services have undergone the process

Social Procurement

Formulating and Implementing Results-Based Work in Collaboration with the Government

פגישת המחזור הראשון של מעבדאטה - יושבים ועובדים בקבוצות

The DatA.IL Community

סינון לפי

תחום

סינון פרויקטים -תחום

שירות

סינון פרויקטים – שירות