אג״ח חברתי גשר לנפש

אחר

אג"ח חברתי גשר לנפש

צמצום אשפוזים חוזרים בבריאות הנפש

הפרויקט

הפעלת אג״ח חברתית במודל תשלום מבוסס תוצאות, לקידום בריאות הנפש בקהילה, הינו הראשון בישראל והשישי בעולם. מטרת האג״ח היא לפתח שירות מתקדם של טיפול בית למתמודדים עם הפרעה פסיכיאטרית חמורה, אשר יביא לשיפור ואיזון מצבם הנפשי והגופני, יקדם מיצוי זכויות וחיבור לשירותי השיקום וכן יצמצם את כמות ימי האשפוז ומספר האשפוזים במחלקות הפסיכאטריות והכלליות. תוכנית ההתערבות בהתבסס על עקרונות ה- FACT – Flexible Assertive Community Treatment

האימפקט

מידי שנה מתאשפזים בישראל מעל 20 אלף איש במחלקות פסיכיאטריות. 78% מהם באשפוזים חוזרים. תופעת זו המוכרת כ״דלת המסתובבת״ מצביעה על מחסור בשירותי בריאות הנפש בקהילה. האשפוז הפסיכיאטרי קוטע את הרציפות הפסיכולוגית והתפקודית, יוצר ניתוק ממערכת התמיכה והסביבה הביתית המוכרת האינטימית ומקושר פעמים רבות עם רגרסיה, פיתוח תלות (״מיסוד״)  וכן עם סטיגמה
ציבורית ועצמית. עם מעבר מוקד הטיפול לקהילה, מאוחדת בשיתוף SFI וחברת שרן חברו ליצירת מענה טיפולי אינטנסיבי והוליסטי לאוכלוסייה בסיכון, שמטרתו צמצום אשפוזים פסיכיאטרים חוזרים.

התוצאות הצפויה:

  • צמצום במספר ימי אשפוז ומספר האשפוזים הפסיכיאטרים
  • צמצום במספר ימי אשפוז כללים וביקורים במיון
  • גידול בזכאות ומיצוי זכויות קצבת נכות וסל שיקום
  • שילוב בקהילה ושיפור איכות חייהם של מתמודדי נפש

מבט לעתיד

מודל זה ייצר אימפקט חברתי מדיד, יאפשר ניהול טיפול ממוקד מטופל מותאם וגמיש ומבוסס ראיות, יקדם Best Practices עבור מבוטחי מאוחדת וסקייל ברמה הלאומית.

80

משתתפים

כ-30%

יעד להפחתת כמות ימי האשפוז

3.3 מיליון ₪

השקעה בפרויקט

שותפים

קופ״ח מאוחדת וחברת שרן. פיתוח הפרויקט התאפשר בזכות תרומתם הנדיבה של קרן ברונו לנדסברג ז״ל.

סטטוס

תוכנית ההתערבות תסתיים בחודש דצמבר 2024. המדידה נמשכת עד שנת 2027.

ליווי עו"סיות בתים חמים במחוז דרום- הדרכה לשימוש בכלי מדידה שפותח בפרויקט למעקב אחר מצב הנערות בבתים
10

שירותים חברתיים לאומיים עברו את התהליך

רכש חברתי

גיבוש והטמעה של עבודה מבוססת תוצאות בשיתוף עם הממשלה

ייעוץ אסטרטגי חברתי לפרויקט שיקטן שכונות והתחדשות עירונית
50

שנה לפרויקט שיקום שכונות

ייעוץ אסטרטגי חברתי לפרויקט שיקטן שכונות והתחדשות עירונית

ליווי משרד הבינוי והשיכון, סקירה עולמית, וגיבוש מטרות מחודשות

תמונה משותפת מתכנית אג"ח חברתית להגדלת מספר בוגרי 4 ו-5 יחידות מתמטיקה ועברית ברהט
‬50%

עלייה במספר הניגשים לבגרות 4 ו-5 יח״ל במתמטיקה ועברית

מומנטום

אג"ח חברתית להעלאת מספר בוגרי 4 ו-5 יחידות בבגרות במתמטיקה ועברית ברהט